Потписан уговор о набавци нове опреме за модернизацију и проширење капацитета градске котларнице

Након поновљеног поступка јавне набавке – Партија 2: Набавка опреме за проширење капацитета постојеће котларнице ЈКП „Градска топлана“ у Косјерићу (линк ОВДЕ) одабран је испоручилац дела опреме неопходне за модернизацију и проширење капацитета градске котларнице.

Испоручилац опреме је МПП „Јединство“ а.д. Севојно које је дало заједничку понуду са фирмом „Wilo“ Београд, реномираним немачким произвођачем циркулационих пумпи. Вредност уговора је 23.907.328,00 без ПДВ-а, односно 28.688.793,60 са ПДВ-ом.

Предмет набавке су два вреловодна котла инсталисаног капацитета од по 4000 kW са пратећом котловском опремом домаће производње МИП Ћуприја, гасни горионик типа WM-G30/4A са пратећом опремом произвођача -Weishoupt- Немачка, циркулационе пумпе котловског круга, примарне и секундарне мреже различитих типова произвођача „Wilo“ Немачка, измењивачи топлоте зоне „Запад“ инсталисаног капацитета 3750 kW и зоне „Елкок“ капацитета 900 kW, хидраулички систем за аутоматско одржавање притиска, систем за третман котловске воде у технолошком процесу производње и дистрибуције топлоте, електромоторни трокраки регулациони вентили и др.

Рок за испоруку опреме је 100 дана, док је уградња планирана након завршетка актуелне грејне сезоне.