Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић посетила Градску топлану

Поводом завршетка радова на првој фази реконструкције котларнице Градске топлане, која је финансирана средствима Министарства заштите животне средине и Општине Косјерић, котларницу је данас посетила министарка Ирена Вујовић.

Првом фазом реконструкције створени су технички услови за снабдевање котларнице новим енергентом – природним гасом, који ће заменити мазут као енергент за производњу топлотне енергије. Котларница ће почети са коришћењем природног гаса када се стекну формални услови, што се очекује у наредних неколико дана.

Друга фаза реконструкције, такође финансирана средствима Министарства, већ је у току, а подразумева набавку и уградњу нове, савремене опреме у котларници, која ће омогућити стабилно, али и енергетски ефикасно снабдевање града топлотном енергијом, уз проширење капацитета на топлификациону зону „Југ“ на којој су прикључене основна и средња школа, две спортске хале и стамбена зграда, укупне грејне површине од преко 10.000 m2. Испоручилац опреме је одабран у поступку јавне набавке, а рок за испоруку опреме је 100 дана. Планирано је да се са уградњом опреме отпочне одмах након завршетка актуелне грејне сезоне.