Лична карта

ЈКП „Градска топлана“ Косјерић
Ул. Олге Грбић 5/II, Косјерић, Србија
Телефон: 031/781-288; Факс: 031/783-561; e-mail: toplana.kosjeric@mts.rs

ПИБ: 102838788
Матични број: 17496255
ЈБКЈС: 84107

Шифра делатности: 3530 – Снабдевање паром и климатизација

Текући рачун:
200-2926590101961-28 Банка Поштанска штедионица
160-0000000179836-82 Banca Intesa
840-0000000709743-49 Управа за трезор
205-0000000100998-25 Комерцијална банка

Личну карту предузећа можете преузети ОВДЕ.
Информатор о раду можете погледати ОВДЕ.