Организациона структура

Структура запослених

Редни бројНазив радног местаБрој извршилацаСтепен стручне спремеСтрука
1.Директор предузећа1VIIТехничка, правна, економска
2.Директор за финансије и инвестиције1VIIЕкономска
3.Административно-финансијски радник1IVЕкономска
4.Пословођа топлане1V/IVМашинска
5.Руковалац котлова5IV/IIIМашинска

Број запослених на неодређено време је 7 (седам) са следећом личном квалификационом структуром:

  • VII степен – 1 извршилац
  • VI степен- 2 извршиоца,
  • V степен-1 извршилац,
  • IV степен-1 извршилац и
  • III степен-2 извршиоца.

Број запослених на одређено време је 2 (два) – директор предузећа и 1 руковалац котловима.
Нема запослених и ангажованих по другом основу.