Акти предузећа

Статут ЈКП „Градска топлана“ Косјерић можете преузети ОВДЕ.

Измене и допуне Статут ЈКП „Градска топлана“ Косјерић од 31.10.2016. године можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о усвајању измена и допуна Статута ЈКП „Градска топлана“ Косјерић од 31.10.2016. године можете преузети ОВДЕ.