Акти предузећа

Статут ЈКП „Градска топлана“ Косјерић можете преузети ОВДЕ.

Измене и допуне Статут ЈКП „Градска топлана“ Косјерић од 31.10.2016. године можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о усвајању измена и допуна Статута ЈКП „Градска топлана“ Косјерић од 31.10.2016. године можете преузети ОВДЕ.


Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић за 2022. годину можете преузети ОВДЕ

Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић за 2021. годину можете преузети ОВДЕ.

Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић за 2017. годину можете преузети ОВДЕ.