Производња

Производња топлотне енергије у котларници „Градске топлане“ у Косјерићу реализује се преко два вреловодна котла: 

  • „TIPO“ котлоградња, VKTS 6, капацитета 3,5 MW са гориоником типа „Weishaupt“ RMS-10 и
  • „LOOS“ UT450, капацитета 4 MW са гориоником типа „Weishaupt“ RGMS60/2-A. 

Циркулација воде кроз систем грејања обезбеђује се спиралном центрифугалном пумпом тип SPN-6, капацитета 3300 до 6000 l/min при H=150 до 21 mVs. 

Котларница користи мазут са ниским садржајем сумпора, као енергент за производњу топлотне енергије. Гориво се складишти у сезонском челичном надземном резервоару запремине 250 m3 са уграђеним заштитним базеном и уграђеним подом и штедном топловодном грејалицом, споља топлотно изолован.