Дистрибутивна мрежа

Дистрибутивна мрежа система даљинског грејања у надлежности ЈКП „Градска топлана“ Косјерић подељена је на две зоне топлификације:

  • Топлификациона зона „Запад“ и
  • Топлификациона зона „Југ“.

Топлификациона зона „Запад“ обухвата:

  • магистрални топловод дуж ул. Олге Грбић, на који су прикључени зграда МУП-а, зграда Дома културе, зграда Општине Косјерић, стамбене зграде у ул. Карађорђева 27 и 32, ул. Олге Грбић 11 и 13 и
  • магистрални топловод дуж ул. Радише Петронијевића, на који су прикључени зграда ПУ „Олге Грбић“, стамбене заједнице у ул. Радише Петронијевића 7, 9, 11 и 13, Карађорђева 48, 58-62.

У оквиру ове зоне налази се и предузеће „Елкок“ а.д. Косјерић који је прикључен посебним топловодом.

Топлификациона зона „Југ“ обухвата:

  • магистрални топловод дуж ул. Јована Јовановића Змаја, на који су прикључени ОШ „Мито Игумановић“ са спортском халом и стамбена зграда у ул. Проте Драгољуба Поповића и
  • магистрални топловод у Школској башти, на који су прикључени Техничка школа, нова спортска хала и Дом здравља.

Топлификациона зона „Југ“ потпуно је изграђена и опремљена, али се не снабдева топлотном енергијом из градске котларнице због недовољног капацитета котларнице. Почетак снабдевања зоне „Југ“ очекује се након завршетка реконструкције градске котларнице, које је у току.