Дистрибутивна мрежа

Дистрибутивна мрежа система даљинског грејања у надлежности ЈКП „Градска топлана“ Косјерић подељена је на две зоне топлификације:

  • Топлификациона зона „Запад“ и
  • Топлификациона зона „Југ“.

Топлификациона зона „Запад“ обухвата:

  • магистрални топловод дуж ул. Олге Грбић, на који су прикључени зграда МУП-а, зграда Дома културе, зграда Општине Косјерић, стамбене зграде у ул. Карађорђева 27 и 32, ул. Олге Грбић 11 и 13 и
  • магистрални топловод дуж ул. Радише Петронијевића, на који су прикључени зграда ПУ „Олге Грбић“, стамбене заједнице у ул. Радише Петронијевића 7, 9, 11 и 13, Карађорђева 48, 58-62.

У оквиру ове зоне налази се и предузеће „Елкок“ а.д. Косјерић који је прикључен посебним топловодом.

Топлификациона зона „Југ“ обухвата:

  • магистрални топловод дуж ул. Јована Јовановића Змаја, на који су прикључени ОШ „Мито Игумановић“ са спортском халом и стамбена зграда у ул. Проте Драгољуба Поповића и
  • магистрални топловод у Школској башти, на који су прикључени Техничка школа и нова спортска хала, а постоје резервисани капацитети за прикључење дом здравља „Др Димитрије Питовић“.

Осим дом здравља „Др Димитрије Питовић“, сви други објекти су прикључени на систем даљинског грејања, док се прикључење дома здравља очекује до краја 2023. године.