јануар 2017

Делатност ЈКП „Градска топлана” Косјерић

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Косјерића. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких односно термоенергетских постројења и…