Подстанице зона „Југ“

У зони топлификације „Југ“, која покрива већином објекте јавне намене, као и једну стамбену зграду, „Градска топлана“ има изграђене 4 топлотне подстанице са уграђењим измењивачима топлоте:

  • Подстаница „Основна школа“
  • Подстаница „Средња школа“
  • Подстаница „Спортска хала“
  • Подстаница „Проте Драгољуба Поповића“

Топлификациона зона „Југ“ је изграђена 2012. године, прикључена је на систем даљинског грејања, али се само један крак снабдева топлотном енергијом из градске котларнице, док се други не снабдева из техничких разлога. Потпуно снабдевање зоне „Југ“ топлотном енергијом из градске котларнице планирано је након завршетка радова на реконструкцији котларнице „Градске топлане“ која је у току.