Подстанице зона „Југ“

У зони топлификације „Југ“, која покрива већином објекте јавне намене, као и једну стамбену зграду, „Градска топлана“ има изграђене 4 топлотне подстанице са уграђењим измењивачима топлоте:

  • Подстаница „Основна школа“
  • Подстаница „Средња школа“
  • Подстаница „Спортска хала“
  • Подстаница „Проте Драгољуба Поповића“

Топлификациона зона „Југ“ је изграђена 2012. године, али није прикључена на систем даљинског грејања услед недовољних капацитета и застареле опреме у котларници. Прикључење зоне „Југ“ на систем даљинског грејања очекује се од грејне 2022/2023, односно након завршетка радова на реконструкцији и проширењу капацитета котларнице „Градске топлане“ које је у току.