Надзорни одбор

 
 
Ацо Караклајић
Председник
Професор техничког образовања
Борисав Митровић
Члан
Дипломирани економиста
Славица Никић
Члан
Струковни економиста