Надзорни одбор

 
 
Ацо Караклајић
Председник
Професор техничког образовања
Андријана Јоксимовић
Члан
Дипломирани инжењер архитектуре
Славица Никић
Члан
Струковни економиста