Цена топлотне енергије

Цену топлотне енергије коју својим корисницима испоручује ЈКП „Градска топлана“ доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а подељена је у три категорије:

  • стамбени простор, са ценом од 143,00 дин/m2;
  • пословни простор, са ценом од 429,00 дин/m2;
  • енергија по утрошку, са ценом од 7,85 дин/kWh.

Цене су без ПДВ-а, а плаћање се врши на следећи начин:

  • за стамбени простор месечно, свих 12 месеци;
  • за пословни простор месечно, у грејној сезони;
  • енергија по утрошку месечно, у грејној сезони.

Потрошачима у стамбеном простору који уредно измирују обавезе одобрава се попуст од 5%, док се за неуредна плаћања обрачунава законска затезна камата.

Важећу Одлуку о цени топлотне енергије можете преузети ОВДЕ.
Сагласност Оснивача на цене топлотне енергије можете преузети ОВДЕ.