Набавке

Набавка опреме и радова у циљу реализације пројекта „Смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години на територији општине Косјерић“ – Партија 2: Набавка опреме за проширење капацитета постојеће котларнице ЈКП „Градска топлана“ у Косјерићу расписала је Општина Косјерић на Порталу јавних набавки.

Набавку можете погледати ОВДЕ.


Набавка опреме и радова у циљу реализације пројекта „Смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години на територији општине Косјерић“ – Партија 1: Набавка радова на конверзији постојеће котларнице ЈКП „Градска топлана“ у Косјерићу расписала је Општина Косјерић на Порталу јавних набавки.

Набавку можете погледати ОВДЕ.