Набавке

Јавне набавке у 2023. години

Јавна набавка радова на уградњи и повезивању опреме у котларници градске топлане Косјерић расписана је на Порталу јавних набавки. Рок за достављање понуда је 12. јун 2023. године до 08,00 часова.

Набавку можете погледати ОВДЕ.

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки ЈКП „Градска топлана“ Косјерић можете преузети ОВДЕ.


Јавне набавке у 2022. години

Јавну набавку радова на реконструкцији и доградњи котларнице ЈКП „Градска топлана“ Косјерић – радови на уградњи дела набављене опреме расписала је Општина Косјерић на Порталу јавних набавки.

Набавку можете погледати ОВДЕ.


Јавне набавке у 2021. години

Набавка опреме и радова у циљу реализације пројекта „Смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години на територији општине Косјерић“ – Партија 2: Набавка опреме за проширење капацитета постојеће котларнице ЈКП „Градска топлана“ у Косјерићу расписала је Општина Косјерић на Порталу јавних набавки.

Набавку можете погледати ОВДЕ.


Набавка опреме и радова у циљу реализације пројекта „Смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години на територији општине Косјерић“ – Партија 1: Набавка радова на конверзији постојеће котларнице ЈКП „Градска топлана“ у Косјерићу расписала је Општина Косјерић на Порталу јавних набавки.

Набавку можете погледати ОВДЕ.