Директор

Борко Радосављевић, дипломирани инжењер електротехнике

рођен 10. октобра 1955. године, живи у Косјерићу

Досадашње радно искуство:

Од 1991. – 1995. г, као инжењер у служби одржавања, радио је у Фабрици цемента Косјерић. Од 1995. – 2003. г, као инжењер у служби развоја, потом техники и на послетку генерални директор у ДП „Елкок” Косјерић. Од 2003. г , као директор ЈКП „Градске топлане Косјерић”

Образовање:

Дипломирани инжењер електротехнике, одсек енергетика (дипломирао 1990. г, на Електротехничком факултету у Београду)

Остала знања и вештине:

Положен стручни испит, лиценца одговорног пројектанта, лиценца одговорног извођача радова, активно знање руског језика, пасивно знање енглеског и добро познавање рада на рачунару.