Кориснички центар

Рекламације

Сагласно члану 56. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон), Потрошач може да изјави рекламацију продавцу ради остваривања својих права из чланова 52, 54. и 81. овог Закона, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Корисник услуге може да изјави рекламацију усмено, писаним путем, позивом на бесплатан телефон 0800 000 084 или електронским путем слањем e-maila на адресу reklamacije@toplana-kosjeric.rs, као и лично у пословним просторијама Предузећа на адреси: Олге Грбић 5/II, канцеларија број 3.

Рекламације се достављају сваког радног дана у току радног времена, од 07,00-15,00 часова.

Рекламације на рачун за испоручену топлотну енергију достављају се у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна.