фебруар 2017

План инвестиција у 2017. години

У оквиру инвестиционог улагања планирана је замена дела дотрајалог топловода у Тржном центру (вредност 450.000 динара) и реконструкција електро напајања котларнице (из ТС ЕД уместо ТС „Елкок”) са мерном групом (вредност 450.000 динара). Обе активности…


Буџет капиталних инвестиција у 2017. години

У 2012.години се започело са радовима на топлификацији Косјерића – крак ‘’ЈУГ’’. Општинско веће је Одлуком бр. 404-25/12-2 од 09.7.2012.године сва права у вези са овом инвестицијом (изузев плаћања) пренело на ЈКП’’Градска топлана’’ Косјерић. Сва…