новембар 2022

Инвестиције у систем даљинског грејања у 2022. години

Као и претходних година, услед недостатка финансијских средстава из сопствених извора, у ЈКП „Градска топлана“ Косјерић изостала су већа инвестициона улагања у систем даљинског грејања. У складу са финансијским могућностима, извршено је санирање хаварије на краку…