Контакт

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Косјерић
Олге Грбић 5/II, 31260 Косјерић

Контакт телефонски бројеви:

+381 (0)31 781 288 Информације (Благајна)
+381 (0)31 783 561 Телефакс
+381 (0)31 781 288 Директор
+381 (0)31 783 058 Котларница (Дежурни)


e-mail adresa: toplana.kosjeric@mts.rs
web adresa: toplana-kosjeric.rs