Актуелности

У Косјерићу почела грејна сезона

Након четири дана хладних проба, које су почеле од понедељка 04. октобра и топле пробе која је извршена у петак 08. октобра, данас је званично почела грејна сезона 2021/2022. Због неповољних временских услова и ниске…

Детаљније

Инвестиције у систем даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић у 2021. години

Ове ремонтне сезоне, у ЈКП „Градска топлана“ Косјерић изостала су већа инвестициона улагања из сопствених средстава због отежаних услова пословања узрокованим високом ценом мазута који тржишном ценом већ неколико година уназад угрожава пословање Предузећа. У…


План инвестиција у 2017. години

У оквиру инвестиционог улагања планирана је замена дела дотрајалог топловода у Тржном центру (вредност 450.000 динара) и реконструкција електро напајања котларнице (из ТС ЕД уместо ТС „Елкок”) са мерном групом (вредност 450.000 динара). Обе активности…


Буџет капиталних инвестиција у 2017. години

У 2012.години се започело са радовима на топлификацији Косјерића – крак ‘’ЈУГ’’. Општинско веће је Одлуком бр. 404-25/12-2 од 09.7.2012.године сва права у вези са овом инвестицијом (изузев плаћања) пренело на ЈКП’’Градска топлана’’ Косјерић. Сва…


Делатност ЈКП „Градска топлана” Косјерић

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Косјерића. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких односно термоенергетских постројења и…