Обавештење о промени цена топлотне енергије

Поступајући по одредбама члана 87. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/2021), ЈКП „Градска топлана“ Косјерић издаје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о промени цена топлотне енергије

Обавештавамо све купце топлотне енергије из система даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић да од 1. новембра 2023. године ступају на снагу нове цене топлотне енергије.

Нове цене топлотне енергије, сагласно Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/2015), дефинисане су по следећим тарифним групама:

Одлуку о цени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца, као и сагласност Скупштине општине Косјерић можете погледати и преузети у наставку.

Одлуку о цени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца можете преузети ОВДЕ.
Сагласност Оснивача на промену цена можете преузети ОВДЕ.