Инвестиције у систем даљинског грејања у 2022. години

Као и претходних година, услед недостатка финансијских средстава из сопствених извора, у ЈКП „Градска топлана“ Косјерић изостала су већа инвестициона улагања у систем даљинског грејања.
У складу са финансијским могућностима, извршено је санирање хаварије на краку магистралног топловода поред дечјег вртића, извршене су модификације цевне мреже и замена циркулационе пумпе у подстаници зграде у ул. Радише Петронијевића 11 у циљу унапређења квалитета грејања, као и замена циркулационих пумпи у подстаници „Карађорђева 29“.

Поред наведеног, средствима Оснивача у износу од 9 милиона динара, добијених преко Јавног позива Министарства државне управе и локалне самоуправе, настављени су радови на II фази реконструкције котларнице. Због недостатка средстава да се изведу сви преостали радови по Пројекту за извођење, наведена средства утрошена су на део радова на уградњи опреме набављене прошле године и то:

  • замењена су оба стара, дотрајала котла, новим котловима укупне инсталисане снаге од 8.000 kW, са пратећим инсталацијама;
  • уграђен је нови гасни горионик са пратећим инсталацијама на један котао, задржан постојећи комбиновани горионик мазут/гас на други котао;
  • уграђене нове циркулационе пумпе високе енергетске ефикасности;
  • урађена нова цевна мрежа у котларници,
  • уграђен систем за хемијску припрему воде,
  • постављен нови димњак на котлу 1.

Уградњом наведене опреме створени су технички услови за снабдевање дела топлификационе зоне „Југ“ топлотном енергијом и то објекти Техничке школе Косјерић и нове спортске хале.