Обавештење о промени цена топлотне енергије

Поступајући по одредбама члана 87. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/2021), ЈКП „Градска топлана“ Косјерић издаје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о промени цена топлотне енергије

Обавештавамо све кориснике система даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић да од 01.10.2022. године ступају на снагу нове цене топлотне енергије.

Одлуку о новим ценама топлотне енергије са образложењем, као и сагласност Скупштине општине Косјерић можете погледати и преузети у наставку.

Нове цене топлотне енергије са образложењем можете преузети ОВДЕ.
Сагласност Оснивача на промену цена можете преузети ОВДЕ.