Градска котларница прешла на природни гас

Након вишенедељних техничких и функционалних проба на разводном гасоводу Пајевско поље – Косјерић, главној мерно-регулационој станици у Косјерићу, прикључном гасоводу и мерно регулационој станици котларнице, као и унутрашњим гасним инсталацијама у котларници, данас је у функцију пуштен горионик на природни гас, чиме је котларница Градске топлане први пут од оснивања добила приступ новом, еколошком енергенту, који ће од данас бити коришћен за производњу топлотне енергије.

Пуштањем гаса у погон формално је окончана реализација прве фазе реконструкције градске котларнице коју је финансирало Министарство заштите животне средине у оквиру пројекта „Смањење аерозагађења пореклом из индивидуалних извора на територији општине Косјерић у 2021. години“ .


Укратко о природном гасу

Природни гас је чист извор енергије који не загађује околину, лако се користи, практичан је, доступан и не захтева додатни простор за складиштење. Употребљава се директно. Природни гас је без боје и мириса, врло запаљив, при чему ослобађа велику количину енергије. Представља запаљиву мешавина угљоводичних гасова углавном метана, али садржи и етан, пропан, бутан и пентан. Природни гас који се испоручује за широку потрошњу је скоро чист метан.

Природни гас не садржи загађиваче, па се његовим сагоревањем добија само угљен-диоксид и водена пара која се манифестује на испусту продуката сагоревања из димњака.

Природни гас сагорева плавим пламеном и сврстава се међу еколошки најчистије енергенте. Доња топлотна моћ природног гаса с којом рачунамо у Србији је 33.338 kJ/m3. Природни гас сагорева без дима, без имало чађи и не ствара пепео. Такође, у продуктима сагоревања нема сумпордиоксида нити угљенмоноксида, те сагоревањем не проузрокује аерозагађење.