Инвестиције у систем даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић у 2021. години

Ове ремонтне сезоне, у ЈКП „Градска топлана“ Косјерић изостала су већа инвестициона улагања из сопствених средстава због отежаних услова пословања узрокованим високом ценом мазута који тржишном ценом већ неколико година уназад угрожава пословање Предузећа.

У склопу припрема за предстојећу грејну сезону, ЈКП „Градска топлана“ Косјерић је извршила неопходне поправке како производних капацитета, тако и дистрибутивног система:

  • делимично је ремонтован постојећи котао „LOOS“,
  • замењена је главна циркулациона пумпа која је престала са радом почетком године, а чију је функцију до краја претходне грејне сезоне преузела резервна пумпа;
  • извршена је репарација топловода на неколико локација: на магистралном топловоду код дечијег вртића и између зграда у ул. Радише Петронијевића, на топловоду у тржном центру са измештањем дела топловода због немогућности санирања квара у темељима зграде, саниран је квар на топловоду код апотеке „Ужице“;
  • ремонтоване су хаварисане пумпе у неколико подстаница.

Оснивач као титулар права својине, средствима делом добијеним на конкурсу Министарства заштите животне средине, а делом сопственим средствима из буџета, реализује инвестицију реконструкције градске котларнице у две фазе:

  • Прва фаза подразумева конверзију котларнице са мазута на природни гас укључујући све неопходне радове за потребе испуњавања обавезних против-пожарних услова.
  • Друга фаза подразумева набавку нове опреме неопходне за проширење капацитета и модернизацију котларнице, чија се уградња планира након завршетка грејне 2021/2022.

Радови на конверзији постојеће котларнице са мазута на природни гас су у завршној фази, а извођач радова је МПП „Јединство“ из Севојна.
Јавна набавка опреме расписана је у поновљеном поступку на Порталу јавних набавки. Линк ка Порталу ОВДЕ.

Иако за реализацију пројекта постоје обезбеђена средства од средине марта, због неопходне процедуре израде пројектно техничке документације (Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и Пројекта против-пожарне заштите), као и прибављања неопходних дозвола за извођење радова путем обједињене процедуре, реализација инвестиције је почела 31.07.2021. године, расписивањем јавне набавке радова на конверзији котларнице на Порталу јавних набавки.

Гасификација градске котларнице такође улази у завршну фазу. Извршени су неопходни радови на разводном гасоводу Пајевско поље – Косјерић и главној мерној регулационој станици (ГМРС) у Косјерићу. Радове на изради прикључка за котларницу од ГМРС до котларнице изводи МПП „Јединство“ из Севојна, а инвеститор је ЈП „Србијагас“. Након завршетка неопходних радова и добијања сагласности против-пожарне полиције, котларница ће са мазута прећи на природни гас као енергент за производњу топлотне енергије.