План инвестиција у 2017. години

У оквиру инвестиционог улагања планирана је замена дела дотрајалог топловода у Тржном центру (вредност 450.000 динара) и реконструкција електро напајања котларнице (из ТС ЕД уместо ТС „Елкок”) са мерном групом (вредност 450.000 динара). Обе активности су планиране за трећи квартал.

У оквиру текућег одржавања планирана су средства у износу од 260.000 динара. (први и други квартал по 50.000динара, трећи 100.000 и четврти 60.000 динара).

Активности из инвестиционог одржавања ће бити финансиране из сопствених средстава (средстава амортизације), а текуће одржавање из текућег прихода (на терет трошкова).