Буџет капиталних инвестиција у 2017. години

У 2012.години се започело са радовима на топлификацији Косјерића – крак ‘’ЈУГ’’. Општинско веће је Одлуком бр. 404-25/12-2 од 09.7.2012.године сва права у вези са овом инвестицијом (изузев плаћања) пренело на ЈКП’’Градска топлана’’ Косјерић. Сва плаћања по овој Одлуци вршиће Општина Косјерић.На основу наведене одлуке закључен је Уговор о извођењу радова бр. 01-36/12. Укупна вредност уговорених радова је 108.674.554,76 динара (без ПДВ-а). Урађен је динамички план радова који је предвидео да се у I фази (до 15.10.2012.године) изведу следећи радови:

-топловод            52.096.942,50динара

-подстанице        17.191.716,00динара

-котларница (део)    2.500.000,00динара

што укупно износи 71.788.658,50 динара,а да се у другој фази изведу радови у котларници (набавка и монтажа новог котла I горионика са пратећом опремом) у износу од 36.509.046,00 динара и реконструкција постојећих подстаница у износу од 17.191.716 динара.

До сада су само изведени радови на топловоду у износу од 42.421.134,10 динара.

Уколико се у 2017. години не изведу преостали планирани радови неће бити могуће прикључити индивидуалне потрошаче, као ни зграду, мотел ‘’Парк’’, Основну школу, стару спортску халу, нову спортску халу, Дом здравља и Средњу школу.

Тако се доводи у питање дистрибуција топлотне енергије новим крацима  топловода јер је велики проток вреле воде, а мали број потрошача.

Постојећи котлови су у лошем стању инедовољног капацитета па не могу да подрже новоизграђени  топловод.